Proces tworzenia aplikacji

Home Why Choose Us
Jak pracujemy?

Proces tworzenia oprogramowania

Tworzymy dedykowane aplikacje w technologiach webowych. Cały proces jest poprzedzony wywiadem i stworzeniem dokumentacji.

01
01
Wytyczne

Zapoznanie się z profilem działalności. Omówienie wytycznych i sporządzenie dokumentacji oprogramowania.

02
Programowanie aplikacji

Programowanie aplikacji

02
03
03
Rozwiązanie problemów

Przedstawienie klientowi zarysu oprogramowania i omówienie problemów.

04
Testowanie

Wdrożenie oprogramowania w wersji do wewnętrznych testów.

04
05
05
Zakończenie projektu

Zatwierdzenie projektu przez klienta i uruchomienie wersji produkcyjnej.

Oferujemy

Aplikacje webowe

Capa
Dostępne z każdego miejsca

Do aplikacji będziesz mógł zalogować się z każdego miejsca i każdego sprzętu wyposażonego w przeglądarkę internetową.

Capa
Dedykowane aplikacje

Napiszemy dowolną funkcjonalność której potrzebujesz.

Capa
Gwarancja

Na nasze oprogramowanie udzielamy gwarancji. Błędy są naprawiane nieodpłatnie.

Capa
Skalowalność

Aplikacja będzie napisana tak, aby można było ją w przyszłości rozwijać.